Ốc rút

Đinh rút

Súng bắn đinh

Bản lề

Sản phẩm dập

Chốt chuyển đổi