TRÁCH NHIỆM CUNG ỨNG VINASECO VIỆT NAM

Tại Vinaseco Việt Nam (VNS), chúng tôi cam kết kinh doanh theo các nguyên tắc được quốc tế công nhận về nhân quyền và quản lý môi trường. Những giá trị này được kết nối với nhau và được ghi nhận trong cam kết nhằm đi đến thành công.

Điều này được thể hiện rất rõ trong cam kết 10 Nguyên tắc của Hiệp ước Toàn cầu của Liên hợp quốc và Nguyên tắc chỉ đạo của Liên hợp quốc về Kinh doanh và Nhân quyền.

Toàn bộ các giá trị trong bản cam kết này bao gồm cách Vinaseco làm việc với các nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng. Tài liệu cũng phác thảo ra các Nguyên tắc và trách nhiệm trong việc tìm nguồn cung ứng. 

Văn bản bao gồm các yêu cầu về quy trình và hiệu quả sản xuất, được áp dụng cho tất cả các nhà cung cấp và khách hàng hợp tác với Vinaseco. 

Dựa trên quan hệ đối tác hiện có, chúng tôi sẽ lên kế hoạch xây dựng một chương trình phát triển bền vững với các nhà cung cấp hàng đầu của mình. Chúng tôi tin rằng những nỗ lực của chúng tôi với các nhà cung cấp và khách hàng, sẽ giúp công ty thiết lập chuỗi cung ứng bền vững hơn, mang lại nhiều cơ hội hơn để củng cố mối quan hệ kinh doanh và tạo ra nhiều giá trị khác. 

Chúng tôi hy vọng rằng tất cả các nhà cung cấp và khách hàng cùng thực hiện các nguyên tắc tìm nguồn cung ứng có trách nhiệm, nhất quán và minh bạch. 

Cụ thể, chúng tôi kỳ vọng: 

 • Triển khai các quy trình hoặc tận dụng các hệ thống hiện có giúp nhà cung cấp xác định rõ ràng hơn trong việc ngăn ngừa hoặc giảm thiểu rủi ro. Đồng thời tác động vào hoạt động của nhà cung cấp cũng như các mối quan hệ kinh doanh. 
 • Đánh giá chuỗi sản xuất, kinh doanh và cung ứng của bạn dựa trên bản trách nhiệm cung ứng hoặc bất kỳ tiêu chuẩn tương tự nào so với Hiệp ước Toàn cầu của Liên Hợp Quốc và Nguyên tắc Hướng dẫn của Liên Hợp Quốc.
 • Giao tiếp và chủ động tương tác với nhân viên, nhà cung cấp và cổ đông nhận thức được những rủi ro tiềm ẩn trong quá trình làm việc

Đối xử với mọi người bằng sự tôn trọng và lịch sự là giá trị cốt lõi của hoạt động kinh doanh của Vinaseco. Bản cam kết của chúng tôi với Hiệp ước Toàn cầu của Liên Hợp Quốc năm 2015 đóng vai trò như một chất xúc tác trong cách tiếp cận có hệ thống về Kinh doanh và Nhân quyền. Chúng tôi kỳ vọng các nhà cung cấp của chúng tôi cũng thực hiện giống như vậy. Để làm được điều đó, các nhà cung ứng phải chuẩn bị sẵn các chính sách và quy trình phù hợp với quy mô họ, bao gồm:

 • Chính sách cam kết tôn trọng nhân quyền;
 • Quy trình xác minh nhằm xác định, ngăn chặn, giảm thiểu và xem xét tác động;
 • Các thủ tục, bao gồm cả hệ thống khiếu nại nếu có, để khắc phục những sự cố ảnh hưởng nghiêm trọng về nhân quyền khi gây ra hoặc góp phần gây ra.

I.NHÂN QUYỀN

Các nhà cung cấp của Vinaseco phải xác định, ngăn chặn và giải quyết các tác động tiêu cực được quốc tế công nhận đối với nhân quyền, bao gồm nhưng không giới hạn ở những điều sau:

Lao động cưỡng bức và buôn bán người

 • Không tham gia hoặc dung túng việc sử dụng lao động cưỡng bức hoặc buôn bán trái phép. 
 • Cẩn thận trong việc xác định và xử lý các hình thức nô lệ hiện đại trong hoạt động sản xuất và chuỗi cung ứng, bao gồm bỏ tù, ràng buộc theo khế ước, nô lệ hoặc bất kỳ hình thức lao động cưỡng bức nào khác.
 • Các khoản cho vay hoặc ứng trước tiền lương phải kèm theo điều kiện đi kèm, được giải thích rõ ràng với người lao động. Và phải có sự đồng thuận của cả hai bên, không yêu cầu người lao động phải làm việc cho người sử dụng lao động. cho đến khi trả hết nợ.
 • Không có giấy tờ cá nhân nào, kể cả hộ chiếu, bị giữ hoặc tịch thu. Người lao động không được phép trả phí tuyển dụng, phí xử lý hồ sơ hoặc phí giới thiệu việc làm và phải đồng ý với tất cả người lao động bằng văn bản về các điều khoản tuyển dụng tại thời điểm làm việc.

Lao động trẻ em: 

 • Không sử dụng lao động trẻ em. Trẻ em có thể được thuê trong những trường hợp nhất định miễn là họ từ 15 tuổi trở lên, đủ độ tuổi lao động tối thiểu hoặc trong độ tuổi hoàn thành chương trình giáo dục bắt buộc, tùy theo độ tuổi nào cao hơn. 
 • Người lao động dưới 18 tuổi không được tham gia các công việc có thể gây tổn hại đến sức khỏe, sự an toàn, phát triển cảm xúc hoặc công việc liên quan đến tiếp thị và bán các sản phẩm thuốc lá.

Thời gian làm việc: 

 • Người lao động phải có thời gian nghỉ ngơi.
 • Thời gian làm việc thông thường phải tuân thủ pháp luật  của nước đó và không được quá 48 giờ/tuần. Người lao động phải có một ngày nghỉ ít nhất là 24 ngày. Nhân viên phải được nghỉ lễ, nghỉ phép hàng năm.
 • Giới hạn số giờ làm việc tối đa mỗi tuần ở mức 60 giờ, bao gồm cả làm thêm giờ và thời gian làm thêm phải dựa trên sự tự nguyện của người lao động.

Mức lương và các chế độ phúc lợi khác:

 •  Mức lương thỏa đáng cho người lao động.
 • Chế độ tiền lương, đãi ngộ phải đủ để đáp ứng các nhu cầu cơ bản của người lao động và gia đình họ và tạo ra thu nhập sau thuế. Mức lương phải đạt mức tối thiểu theo quy định của pháp luật hoặc đáp ứng các tiêu chuẩn ngành liên quan khi pháp luật không quy định mức lương. Trả lương thường xuyên, đầy đủ và đảm bảo chế độ đãi ngộ, chế độ nghỉ phép cho người lao động theo quy định của pháp luật. Khấu trừ tiền lương không được áp dụng.

Đối xử công bằng:

 • Đề cao thực tiễn làm việc và môi trường làm việc đa dạng và chuyên nghiệp. Không dung thứ cho những hành vi xúc phạm, sỉ nhục, lạm dụng hoặc phân biệt đối xử dưới bất kỳ hình thức nào.
 •  Cung cấp việc làm và cơ hội việc làm công bằng cho người lao động và

không phân biệt đối xử dựa trên đặc điểm cá nhân.

 • Đưa ra mọi quyết định liên quan đến việc làm một cách khách quan dựa trên kết quả thực hiện.

Tạo nơi làm việc an toàn

 • Môi trường làm việc an toàn và không gây hại cho sức khỏe người lao động nhằm ngăn ngừa tai nạn hoặc thương tích.
 • Xác minh, đánh giá và kiểm soát các nguồn nguy hiểm nghề nghiệp đối với sức khỏe và sự an toàn. Khi không thể kiểm soát các nguồn nguy hiểm một cách hiệu quả tại nguồn, đảm bảo rằng người lao động được trang bị và sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân phù hợp.
 • Thường xuyên đào tạo người lao động về an toàn, sức khỏe và lưu giữ hồ sơ thích hợp.
 • Chỗ ở, dù được cung cấp trực tiếp hay thông qua bên thứ ba, phải sạch sẽ, an toàn và đáp ứng các nhu cầu cơ bản của người lao động.

Tự do tham gia các tổ chức

 • Có thái độ cởi mở với hoạt động của công đoàn và các tổ chức khác của

người lao động.

 • Tôn trọng và không can thiệp vào quyền thành lập, gia nhập công đoàn

hoặc tổ chức đại diện do chính họ lựa chọn.

 • Tôn trọng quyền thương lượng tập thể của người lao động.
 • Tôn trọng quyền thực hiện chức năng đại diện tại nơi làm việc và trao

đổi cởi mở về điều kiện làm việc mà không sợ bị phân biệt đối xử, trả thù, đe

dọa hoặc quấy rối.

Quyền sở hữu đất đai

 • Tôn trọng quyền và quyền sở hữu đất đai, tài nguyên thiên nhiên của các cá nhân và cộng đồng địa phương, bao gồm cả cộng đồng bản địa.
 • Đàm phán công bằng với các chủ sở hữu đất ở địa phương về việc sử dụng đất và chuyển nhượng đất. Không tham gia trong các tranh chấp về quyền sử dụng đất quy mô lớn hoặc bất kỳ hoạt động thu hồi đất nào dẫn đến việc cưỡng bức sự di dời của người dân.
 • Nhà cung cấp và khách hàng phải minh bạch trong mọi quyết định về việc sử dụng hoặc chuyển nhượng đất. Và tuân thủ các nguyên tắc về sự đồng ý tự nguyện, năm các thông tin đầy đủ.

Tùy thuộc vào ngành nghề, địa điểm và bối cảnh mà nhà cung cấp, khách hàng hoặc hoạt động của bên thứ ba của Vinaseco, nhà cung cấp có thể cân nhắc nhiều hơn về quyền con người trong mối quan hệ với cộng đồng địa phương. Cũng như các nhóm xã hội được hưởng, giảm thiểu và xem xét tác động nhân quyền của các nhóm này. 

 1. TRÁCH NHIỆM VỀ MÔI TRƯỜNG

Tuân thủ môi trường

Có các giấy phép, chứng chỉ, đăng ký cần thiết liên quan đến môi trường và lưu trữ các tài liệu này theo cách thức phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của bạn.

Đào tạo nhân viên có liên quan để đảm bảo sự hiểu biết và tuân thủ luật pháp và giấy phép về môi trường.

Quản lý môi trường

Thiết lập một hệ thống phù hợp với quy mô và hoàn cảnh của bạn để quản lý các khía cạnh môi trường trong hoạt động kinh doanh bao gồm các biện pháp đánh giá, kiểm soát và giảm thiểu tác động tối đa đến môi trường.

 • Ban hành các chính sách phù hợp để áp dụng các biện pháp thực hành môi trường trong hoạt động kinh doanh và phân công trách nhiệm cho tất cả các bộ phận trong công ty về các khía cạnh môi trường.
 • Ngăn chặn hoặc khắc phục vấn đề một cách nhanh chóng và liên tục cải thiện hiệu quả hoạt động môi trường. 

Giảm tiêu thụ tài nguyên và chất thải

 • Giảm thiểu việc tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên, ngăn ngừa ô nhiễm và giảm thiểu chất thải, nước thải, khí thải carbon và các tác động môi trường khác liên quan đến hoạt động kinh doanh, sản phẩm theo nguyên tắc phòng ngừa.
 • Đặt mục tiêu cải tiến, đo lường kết quả và báo cáo về chúng.

Nguyên tắc tìm nguồn cung ứng có trách nhiệm ( Trách nhiệm cung ứng) đã được dịch sang nhiều ngôn ngữ dựa trên phiên bản ngôn ngữ gốc là Tiếng Anh. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn, nhầm lẫn hoặc mơ hồ giữa bản tiếng Anh và bản dịch, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.